Loading

Nieuwe klantgerichte industriële strategieën

Platforms en andere web-to-print-oplossingen hebben klanten en drukkers ertoe aangezet om na te denken over nieuwe industriële strategieën zoals printing on demand en oplage 1 drukwerk. Met name dankzij de lagere kosten van deze technologie en het digitaal printen wordt de massale personalisatie mogelijk onder invloed van het Industrie 4.0- model. Dit heeft tot doel snel te kunnen reageren op het nieuwe gedrag van klanten en opdrachtgevers en hiermee op het concept van de "lange staart" dat geïntroduceerd werd in oktober 2004 door Chris Anderson (redacteur van Wired magazine), met als doel een groot aantal nicheproducten te kunnen aanbieden (Figuur 1)

Figuur 1 – De lange staart (Bron: Anderson, C. (2012). The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More, 2008)

Door de "lange staart" in het geval van uitgeverijen bijvoorbeeld, hebben uitgevers zich gerealiseerd dat ze nu inkomsten kunnen genereren met titels die vaak gewijd zijn aan erg kleine nichemarkten, die zelfs een paar jaar geleden ondenkbaar waren om te publiceren vanwege de zeer geringe vraag. Met behulp van de web technologie en het digitaal printen, zonder voorraden aan te leggen, worden deze on-demand of single-unit boeken nu toch gedrukt, ingebonden en verzonden als reactie op een bestelling die online is geplaatst en reeds betaald is. Het is het grote aanbod en de digitale beschikbaarheid van al deze titels die door deze technologie nu rendabel is mits de kosten van deze zeer kleine series dicht bij die van een massadruk liggen (figuur 2). Dit concept van long tail wordt heel vaak naar voren geschoven voor de boekenmarkt, maar het geldt ook voor tijdschriften en andere gedrukte objecten, zelfs voor textieldruk, enz.