Loading

Fabrikanten en leveranciers van apparatuur worden "leveranciers van resultaten"

Het is uitermate Interessant om de “digitale shift” te zien van fabrikanten van apparatuur, in ons geval fabrikanten van drukpersen en afwerkingsapparatuur, die zich hebben aangepast aan de digitale transformaties. "Digitaal” is overal aanwezig: van multi-channel publishing tot print on demand, online diensten, de ontwikkeling van nieuwe markten voor een merk, decoratie, enz. stelt ook Claus Bolza-Schünemann, de voorzitter van het organiserend comité van DRUPA vast.

Deze fabrikanten en leveranciers van apparatuur begrijpen dat hun klanten nu een "resultaat", een "ervaring" verwachten, die wordt geboden door digitale diensten die verband houden met fysieke producten, niet alleen hardware.

Door middel van Industry 4.0 zijn persfabrikanten en andere fabrikanten van apparatuur meer betrokken bij de 4.0-waardeketen van grafische bedrijven. Met het groeiende belang van de nieuwe machines die uitgerust zijn met sensoren en algoritmen, beschikken we over een enorme hoeveelheid gegevens (bedrijfsgegevens, productieschema's, bewaking van machinetoestanden, logboekgegevens), waarbij dus naast het aanbieden van hardware-oplossingen de introductie van cyber fysieke systemen met meer monitoring op afstand, assistentie, proactieve maatregelen en voorspellende onderhoudsdiensten zullen kunnen aangeboden worden. Hiermee anticiperen ze op de nieuwe mogelijkheden waardoor het productiviteitsniveau van deze machines en dus van hun eigenaars, de drukkerijen sterk wordt verhoogd.

Op basis van de gegevens die dagelijks worden verzameld, kunnen ze grafieken maken, analyseren en rapporteren (over de doorvoersnelheid van de machine, maximale en gemiddelde afdruksnelheden, operationele beschikbaarheid, opdrachtgrootte, duur van drukken, wassen en wissels etc.) Ze communiceren vervolgens het meest geschikte optimalisatiepotentieel om eventueel (automatisch) bij te sturen en zo te streven naar een continue verbetering waar mogelijk.

Sommige leveranciers, zoals KBA, sturen hun klanten die zijn uitgerust met hun persen een prestatierapport in een een grafische weergave van al deze parameters en de prestaties van hun machine. Te verwachten valt dat onderlinge (doch anonieme!) vergelijkingen van de prestaties van apparatuur tussen de verschillende drukkerijen mogelijk zal zijn als benchmarking.

Van deze leveranciers wordt veel verwacht, ook inzake belangrijke strategische zaken zoals; de geïntegreerde veiligheid van productielijnen, de energie-efficiëntie van hun apparatuur, augmented reality die operatoren een eenvoudige en gemakkelijke manier zal bieden om snel informatie in realtime te verkrijgen, met name door hen “handsfree” webtoegang tot reparatiehandleidingen of hun ondersteuningscentra, verder weg nog kunnen ook al beginnen denken aan VR toepassingen voor onderhoud en andere hulptoepassingen.

Veel leveranciers, waaronder fabrikanten als Heidelberg, vooral gespecialiseerd in offsetdruk, dringen nu aan op de noodzaak om verder te gaan dan enkel de pers als totaaloplossing. Deze apparatuur fabrikanten aarzelen niet om samen te werken om gezamenlijk ontwikkelde oplossingen aan te bieden. Konica Minolta heeft bijvoorbeeld de krachten gebundeld met leverancier Tharstern en de Web2Print-leverancier Vpress om een geautomatiseerde workflow demonstratie op poten te zetten die laat zien hoe printopdrachten zeer gemakkelijk kunnen worden opgevolgd en beheerd. Een ander voorbeeld nog is de samenwerking tussen Komori en KODAK om de communicatie tussen Komori's KP-Connect-front-end en KODAK PRINERGY-workflow software op elkaar af te stemmen en te automatiseren.

Een overvloed aan nieuwe en geactualiseerde softwareaanbiedingen van EFI, Esko, HP, Ricoh, Fujifilm, Heidelberg, Konica Minolta, Screen, Hybrid Software en meer worden dagelijks voorgesteld om de workflow van drukpersen en printers, van online bestellingen, facturaties, MIS en bijbehorende imposities te automatiseren.

Naast deze fabrikanten worden ook andere veel spelers verwacht om in onze sector een graantje of een heel veld mee te pikken, zoals softwareleveranciers, platformoperatoren, netwerkoperators, gegevensverzamelaars/ analisten en CPS-integratoren.

By Jacques Michiels & Yves d’Aviau de Ternay