Loading

“Smart Factory” en "Printing 4.0"- Wat betekent het voor de grafische industrie?

Een race naar de industrie van de toekomst, de Smart Factory ofwel Industry 4.0. Deze is gaande in veel landen, waaronder Duitsland dat aan de oorsprong van de laatste naam staat die de komst van de 4e industriële revolutie wil aanduiden. Deze 4e industriële revolutie wordt vooral gekenmerkt   door de introductie van IOT ofwel “the Internet Of Things” en ook van haar diensten in de productieketens, daarmee dus ook in de grafische keten binnen drukkerijen. Het fenomeen verscheen eerst aan de overkant van de Rijn en werd onthuld aan het grote publiek door de Vereniging van Duitse fabrikanten van machines en productieapparatuur (Verband Deutscher Maschinen und Anlagenbau, VDMA) tijdens de Hannover Messe in 2011. Dit concept werd snel overgenomen door vele andere Europese landen, zoals in Frankrijk met het concept “L’industrie du futur”, ofnog het onderzoeksprogramma ‘Catapult’ in het Verenigd Koninkrijk, “Smart Industry” in Nederland, maar ook verder in de wereld, zoals het Chinese initiatief ‘Made in China 2025’ » die zich direct geïnspireerd hebben door het initiële Duitse initiatief. Het symboliseert de intrede van de wereldindustrie in haar vierde revolutie.

Bron : Overzicht van Europese initiatieven voor de digitalisering van de industrie (Europese Commissie - november 2018)

Voordat we het hebben over de vierde revolutie, leidden drie andere industriële revoluties tot belangrijke paradigmaverschuivingen op het gebied van productie voor productiebedrijven in het algemeen en op het gebied van reproductie van inhoud (content) voor drukkerijen en uitgeverijen in het bijzonder. Dus wat deze bedrijven betreft, de eerste revolutie, Industrie 1.0, gekenmerkt door het gebruik van stoom en mechanische productie, de tweede revolutie, Industrie 2.0, werd aangedreven door elektriciteit, olie en, in het geval van drukwerk, de uitvinding van de offsetdruk. Industrieën 1.0 en 2.0 bewerkstelligden massaproductie voor reproductiebedrijven in een tijd waarin de vraag stabiel was en de producten niet erg gevarieerd waren ("elke kleur zolang het maar zwart is! - « any color as long as it is black! »).

Drukkerijen besteedden in deze context weinig aandacht aan de voorbereidingstijd of zelfs aan de vaste productietijden, gezien de kosten van deze vaste tijden goed gespreid werden over de hoge tot zeer hoge oplages.

De derde revolutie, Industrie 3.0, ook wel "digitale revolutie" genoemd, werd op zijn beurt binnen de grafische industrie gekenmerkt door vele technologische ontwikkelingen, de introductie van de publicatie ondersteund door computers of Desktop publishing(DTP), later nog Computer-to-plate (CTP) om er maar een paar te noemen. Maar deze innovaties hebben, hoewel ze een aanzienlijke impact hebben gehad op de grafische industrie, niet geleid tot een even ingrijpende verandering als destijds door de komst van het internet. De opkomst van webplatforms en onlinedrukkerijen heeft geleid tot een complete verandering van de verwachtingen en gedragingen van klanten en aannkopers. Als reactie hierop is Industry 3.0 begonnen met het bedenken van nieuwe productiemodellen die zich vertalen in online drukken en printen, print-on-demand en zelfs het drukken in oplage van één exemplaar (print to 1).