Loading

De impact van industriële revoluties op de waardeketen van de grafische industrie

Het internet en de bijbehorende technologieën zouden papier overbodig maken en drukkerijen doen verdwijnen. Laten we maar eerlijk zijn, internet is geen zegen geweest voor de grafische industrie.

Maar vandaag zou het volgens Michael Porter (2001), de bekende economist, beter zijn om niet meer te spreken over "internetindustrieën", "over e-businessstrategieën" of nog over "de nieuwe economie" en wel om de Internettechnologie te laten voor wat ze werkelijk is, namelijk: “een activerende technologie' een reeks krachtige tools die, terecht of onterecht, in vrijwel elke branche en als onderdeel van bijna elke strategie kan worden gebruikt“. En dit is specifiek het geval in de grafische industrie, het internet en de bijbehorende technologieën zijn volledig binnengedrongen en opgenomen. We zijn nu nog maar net begonnen met het analyseren van hun impact op onze industrie.

De hamvraag voor drukkers is tegenwoordig niet langer OF ze internettechnologie binnen hun bedrijf willen inzetten, want ze hebben geen keus als ze concurrerend willen blijven, maar wel hoe ze dat gaan implementeren en gaan doen (Porter, 2001).

Het internet op zich is zelden een concurrentievoordeel, zegt Michael Porter (2001), maar het biedt bedrijven veel betere kansen om onderscheidende strategische posities in te nemen dan in het verleden met de “oude” standaard informatie- en communicatietechnologieën.

Het internet, in het bijzonder met web-to-print, heeft de grafische keten naar een nieuwe dimensie gestuwd door het mogelijk te maken om overal en altijd informatie, gegevens en inhoud op te vragen, te verzenden en te drukken, met of zonder personalisatie. We zijn nu overal en altijd geconnecteerd om zo de aandacht en wensen van onze klanten, opdrachtgevers en/ of zakenpartners, onmiddellijk (geautomatiseerd) te kunnen beantwoorden.

Het is echter te kort door de bocht om te stellen dat de impact van internet enkel of voornamelijk de komst van web-to-print binnen bedrijven in de grafische industrie heeft gefaciliteerd. Neen, het internet en meer in het algemeen de digitale technologie moedigde drukkerijen en printbedrijven aan om hun waardeketen te herbekijken ten tijde van de Industrie 3.0. Ook vandaag weer dwingen de nieuwe normen van Industrie 4.0 hen na te denken over het transformeren en het versnellen van hun toeleveringsketen gezien de snelle opkomst van IOT, het internet der dingen en diensten die aan de basis van deze Industrie 4.0. (r)evolutie liggen.

Het basistool om de invloed van het internet en meer specifiek de impact van de voorgaande industriële revoluties en die van de 4.0 van vandaag op grafische bedrijven te begrijpen, is het model van de waardeketen die is ontwikkeld door Michael Porter (1985). Dit model vertegenwoordigt het bedrijf als een keten van primaire en ondersteunende activiteiten die het mogelijk maakt om te transformeren en, in het geval van grafische industrie, om producten te drukken en te printen om een ​​marge te genereren met winst voor het bedrijf.

Figuur 1 geeft u een illustratie van een waardeketen weer die wordt toegepast op de drukkerijwereld. In de actuele situatie kunnen de waardeketens van drukkerijen en printshops natuurlijk nog veel complexer zijn en verschillend voor elke drukker. Ze zijn afhankelijk van de cultuur, de strategie en de markten waarin het bedrijf zich positioneert.

Figuur 1 – De waardeketen van een drukkerij

Bron: Porter, M. E. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: Free Press.

In het tijdperk van Industrie 3.0 heeft het internet vooral invloed op drukkerijen op de manier waarop ze hun gedrukte output kunnen verkopen met de opkomst van web-to-print- of web-to-pack-platforms voor verpakkingen.

Met deze systemen kunnen klanten 24 uur per dag, 7 dagen per week elk drukwerkproduct bestellen zonder dat ze hun bureau hoeven te verlaten of hun telefoon moeten nemen.

Deze web2print-systemen hebben het effect gehad dat de meeste fysieke activiteiten naar online werden verplaatst, zoals o.a. het specificeren, samenstellen van het te drukken product en het ontwikkelen van de geautomatiseerde offertes hiervoor. Ze veroorzaakten vooral een radicaal andere aanpak, zowel in B2C als B2B. Het gebruik van internet automatiseert maximaal het invoeren van bestellingen en (standaard) beschrijvingen en bespaart klanten en vooral het drukbedrijf veel tijd.

In het tijdperk van Industrie 4.0 en IoT zullen het vooral de productieactiviteiten zijn (drukken, printen en afwerken) en in grote mate de logistiek en breder nog de “volledige supply chain” met cyber fysieke systemen (CPS) die een erg grote impact en verandering zullen meemaken.

Automatisering en zelfs robotica met automatische plaatregistratie bestond al bij de pioniers in drukkerijen ten tijde van Industrie 3.0, maar de mogelijkheden die met name het Internet of Things bieden, zorgen voor een ware revolutie in het gebruik ervan.

Met Industrie 4.0 en de implementatie van cyber fysische systemen (CPS) binnen de industriële productie, zoals netwerken van microcomputers, sensoren en actuatoren geïntegreerd in materialen, drukpersen, afwerkingsapparatuur of gedrukte producten die in de hele waardeketen met elkaar verbinden, zullen de zelfregulerende productie en een nauwkeurigere en meer flexibele planning in deze drukkerijen en bedrijven sterk bevorderen.

Door drukkerijen op alle niveaus veel flexibeler te maken wordt het mogelijk om o.a. zeer kleine oplagen te printen en zelfs individueel te personaliseren aan de eenheidsprijs van een massaproductie.