Loading

Print 4.0 in een notendop

De impact van de industriële revoluties, vooral die van Industrie 3.0 en Industrie 4.0 op de grafische industrie beperkt zich niet enkel tot het fenomeen e-commerce zoals ook het “drukken” niet de enige schakel in de waardeketen van de grafische keten is die beïnvloed wordt. Neen, digitaal transformeert en veranderd alles.

Ten eerste het creatieve proces: alle belanghebbenden zijn betrokken, maar ook getroffen door de digitale en industriële revolutie, te beginnen bij de consument, die de mogelijkheid heeft om samen te creëren, online producten, boeken of andere te printen documenten te bestellen. Zo ook de merken, opdrachtgevers, uitgeverijen, ed. die trachten de complexiteit en de kosten van hun campagnes en communicatie te verminderen, de time-to-market van hun producten te verbeteren, hun consumenten te verleiden en nu ook de traceerbaarheid van hun producten te garanderen.

Het productie- en supply chain-proces in bredere zin: de derde industriële revolutie bood persen en andere afwerkingsapparatuur de voordelen van automatisering, maar liet elk van deze machines, en meer globaal, elke productielijn geïsoleerd van elkaar staan ofwel “stand alone”. Industrie 4.0 doorbreekt dit patroon door het gegeven van de integratie van het hele productieproces.

Dankzij een intensief gebruik van digitale tools, maar vooral door de integratie van dynamische waarde creatie-netwerken, zowel op fysieke basis als door softwaresystemen worden ook andere bedrijfstakken en economische sectoren met de onze verbonden.

De snelle vooruitgang die recentelijk is geboekt, met name op het gebied van interconnectie van systemen en nog recenter, de trend naar het internet der dingen (‘cyberrealiteit’), geeft vorm aan een slimme en wendbare grafische keten 4.0 van de toekomst.

De trend die zich nu ontwikkelt is er een van versmelting van de huidige geïntegreerde informatietechnologieën in de grafische keten. Deze die dient als ruggengraat om operators, machines, materialen, producten, productielijnen en processen binnen en buiten de grenzen van de grafische industrie te integreren om zo een ​​nieuw type van “grafische ketting” te vormen die bestaat uit intelligente, verbonden en flexibele spelers in de grafische waardeketen.

Print 4.0 kan in het geval van de grafische industrie dus worden samengevat als een genetwerkt productiesysteem dat productiemiddelen van kleine, geografisch verspreide bedrijven met elkaar verbindt en deelt.

De grafische keten 4.0 van morgen wordt meer een Netwerk van bedrijven. In dit model worden deze bedrijven afzonderlijk gezien als knooppunten in een verbonden grafische keten die gezamenlijk focussen op een continue propositie van nieuwe vormen van waarde aan de eindklant.

In de grafische industrie is Print 4.0 ontworpen om sneller in te spelen op de specifieke behoeften van de eindklant, op “de lange staart” (Anderson, 2004), op personalisatie en individualisering, zowel in uitgeverijen als in eigen beheer, maar ook in decoratie, textiel, verpakking of visuele communicatie.

Meer specifiek gat het dus om een nieuwe industriële strategie van massapersonalisatie met verkorte doorlooptijden en tegen dezelfde lage kosten per exemplaar al was het gedrukt in een massadrukoplage zoals we zagen met Industrie 2.0.

Een van de belangrijkste kenmerken van de grafische keten 4.0 is de mogelijkheid om een ​​grote verscheidenheid aan producten te printen en te vervaardigen (massa personalisatie) in een productieomgeving waar de nadruk ligt op flexibiliteit en snelheid.

Industrie 4.0 richt zich niet langer alleen op de industrie, zoals Print 4.0 op de drukkerijen en grafische industrie, maar omvat de hele waardeketen; van product- of documentontwerp tot service-innovaties via internet en met de noodzakelijke transformatie van het bedrijfsmodel.

Hoewel digitale toepassingen en haar mogelijkheden een zeer belangrijke invloed hebben op de kosten en kwaliteit binnen het bedrijf, zijn ze niet de enige bepalende factoren. Andere elementen zoals de vaardigheden, processen en routines van het personeel in het bedrijf spelen een sleutelrol. De modernisering van de productietool omvat nieuwe processen, het verwerven van nieuwe vaardigheden en nieuwe manieren om de productie te beheersen en te beheren.

By Jacques Michiels & Yves d’Aviau de Ternay

Fri January 22nd

Make great testimonials

First of all, testimonials need to be genuine and honest; otherwise, these will be seen only as a commercial.

Thu January 21st

Agfa press release 21_0...

Agfa intends to reorganize its Offset Solutions activities.

Wed January 20th

Mtc partners with hifl...

MTC describes how HiFlow, an MIS for packaging, helped it gain advantages in the competitive packaging & flexographic market

Comprehensive mis for p...

Hiflow offers tools, technology and expertise specifically designed for packaging, label and flexible packaging companies.

Tue January 19th

Inkish steps up in labe...

The Label- and Flexible packaging market need a source like INKISH...

Fri January 15th

Learn with us · inkjet...

In this Learn With Us event, we will deliver the information you need about the technology, the applications, and the business.

Wed January 13th

Yesgo inaugurates its g...

SGO is First India based Premedia and Prepress house – A Truly Make In India Initiative

Tue January 12th

Rochester software asso...

DPS Magazine calculates its reader's interest in companies throughout the year. The publication publishes the awards, which feature the top

Thu January 7th

Is the pandemic kicksta...

Can the five majors survive this paradigm shift? Well, if they can adapt fast enough to the changes in the market, yes.

Avanti soft proofing

Launch of New Soft Proofing in Slingshot