Loading

Print 4.0 in een notendop

De impact van de industriële revoluties, vooral die van Industrie 3.0 en Industrie 4.0 op de grafische industrie beperkt zich niet enkel tot het fenomeen e-commerce zoals ook het “drukken” niet de enige schakel in de waardeketen van de grafische keten is die beïnvloed wordt. Neen, digitaal transformeert en veranderd alles.

Ten eerste het creatieve proces: alle belanghebbenden zijn betrokken, maar ook getroffen door de digitale en industriële revolutie, te beginnen bij de consument, die de mogelijkheid heeft om samen te creëren, online producten, boeken of andere te printen documenten te bestellen. Zo ook de merken, opdrachtgevers, uitgeverijen, ed. die trachten de complexiteit en de kosten van hun campagnes en communicatie te verminderen, de time-to-market van hun producten te verbeteren, hun consumenten te verleiden en nu ook de traceerbaarheid van hun producten te garanderen.

Het productie- en supply chain-proces in bredere zin: de derde industriële revolutie bood persen en andere afwerkingsapparatuur de voordelen van automatisering, maar liet elk van deze machines, en meer globaal, elke productielijn geïsoleerd van elkaar staan ofwel “stand alone”. Industrie 4.0 doorbreekt dit patroon door het gegeven van de integratie van het hele productieproces.

Dankzij een intensief gebruik van digitale tools, maar vooral door de integratie van dynamische waarde creatie-netwerken, zowel op fysieke basis als door softwaresystemen worden ook andere bedrijfstakken en economische sectoren met de onze verbonden.

De snelle vooruitgang die recentelijk is geboekt, met name op het gebied van interconnectie van systemen en nog recenter, de trend naar het internet der dingen (‘cyberrealiteit’), geeft vorm aan een slimme en wendbare grafische keten 4.0 van de toekomst.

De trend die zich nu ontwikkelt is er een van versmelting van de huidige geïntegreerde informatietechnologieën in de grafische keten. Deze die dient als ruggengraat om operators, machines, materialen, producten, productielijnen en processen binnen en buiten de grenzen van de grafische industrie te integreren om zo een ​​nieuw type van “grafische ketting” te vormen die bestaat uit intelligente, verbonden en flexibele spelers in de grafische waardeketen.

Print 4.0 kan in het geval van de grafische industrie dus worden samengevat als een genetwerkt productiesysteem dat productiemiddelen van kleine, geografisch verspreide bedrijven met elkaar verbindt en deelt.

De grafische keten 4.0 van morgen wordt meer een Netwerk van bedrijven. In dit model worden deze bedrijven afzonderlijk gezien als knooppunten in een verbonden grafische keten die gezamenlijk focussen op een continue propositie van nieuwe vormen van waarde aan de eindklant.

In de grafische industrie is Print 4.0 ontworpen om sneller in te spelen op de specifieke behoeften van de eindklant, op “de lange staart” (Anderson, 2004), op personalisatie en individualisering, zowel in uitgeverijen als in eigen beheer, maar ook in decoratie, textiel, verpakking of visuele communicatie.

Meer specifiek gat het dus om een nieuwe industriële strategie van massapersonalisatie met verkorte doorlooptijden en tegen dezelfde lage kosten per exemplaar al was het gedrukt in een massadrukoplage zoals we zagen met Industrie 2.0.

Een van de belangrijkste kenmerken van de grafische keten 4.0 is de mogelijkheid om een ​​grote verscheidenheid aan producten te printen en te vervaardigen (massa personalisatie) in een productieomgeving waar de nadruk ligt op flexibiliteit en snelheid.

Industrie 4.0 richt zich niet langer alleen op de industrie, zoals Print 4.0 op de drukkerijen en grafische industrie, maar omvat de hele waardeketen; van product- of documentontwerp tot service-innovaties via internet en met de noodzakelijke transformatie van het bedrijfsmodel.

Hoewel digitale toepassingen en haar mogelijkheden een zeer belangrijke invloed hebben op de kosten en kwaliteit binnen het bedrijf, zijn ze niet de enige bepalende factoren. Andere elementen zoals de vaardigheden, processen en routines van het personeel in het bedrijf spelen een sleutelrol. De modernisering van de productietool omvat nieuwe processen, het verwerven van nieuwe vaardigheden en nieuwe manieren om de productie te beheersen en te beheren.

By Jacques Michiels & Yves d’Aviau de Ternay

Mon November 23rd

Die Geschichte von Corv...

Als er bei der Arbeit in seinen leeren Fabriken ankam, ging er durch die Hallen, und er hörte, was niemand sonst hörte....

Fri November 20th

BENCHMARK — Konversatio...

INKISH Brasilien setzt Maßstäbe im Rahmen einer erfolgreichen LiveWeek Gràfica

Fri November 6th

Warum wird Print vom di...

Spannendes Gespräch mit Cross-Media-Pionier Jacob Aizikowitz, dem Gründer von XMPIE

Sat October 31st

Epilog: Geraten wir all...

Das Drupa-Dilemma hat fatale Auswirkungen weit über die Branche hinaus

Fri October 30th

Der Vorhang fällt. Die ...

Paradox: Vieles spricht dagegen, trotzdem wird an der drupa 2021 festgehalten.

Thu October 29th

Wirksame Alternativen z...

Ein Blick über den Tellerrand zeigt: Andere können es besser als die Düsseldorfer

Paradigmenwechsel: Show...

Die neue Generation von Druckunternehmen setzt auf Veränderungen und gute Beziehungen

Wed October 28th

Ist die Drupa überhaupt...

Marktteilnehmer und Print-Profis müssen für sich neue Wege finden

Neues Motto: Embrace th...

Gute Geschäfte basieren auf fairem Handeln zum Nutzen für alle

Tue October 27th

Warum wird drupa 2021 n...

Ein kritischer Blick hinter die Kulissen und mitten in die Ausstellungsbedingungen