Loading

Print 4.0 impliceert nauwere integraties

Met Industrie 4.0 zullen de waardeketens van een slimme drukkerij 4.0 met elkaar verbonden zijn en zal er horizontale integratie via een netwerk van sensoren plaatsvinden. Deze integratie heeft tot doel de waardeketen van drukkerijen en haar productie verder te optimaliseren en de hele grafische keten of een deel ervan met elkaar te verbinden en dit buiten de beperkte perimeter van de drukkerij zelf. (Hightechpartners, leveranciers, onderaannemers, klanten ...). De drukkerij van de toekomst zal dus genoodzaakt zijn om te functioneren als één netwerk dat de ontwikkeling, de integratie en de productie van complexe producten mogelijk maakt.

Figuur 1 – Geïntegreerde intelligentie

Bron: Industrie 4.0 – durchgängig vom Sensor bis zum ERP-System, ein neuer Ansatz, Vortrag Clusterforum (2013).

Zo zal de drukkerij van morgen, verbonden zijn met één of meer ecosystemen en alles van A tot Z uitvoeren, zonder menselijke tussenkomst, met interactie tussen gedrukte producten en persen, afwerkingsmachines en machines onderling. De grafische keten van de toekomst zal een mondiaal onderling verbonden systeem worden.

Ter vergelijking: Industrie 3.0 was de fase van de verticale integratie, met de eerste JDF-workflow implementaties op basis van twee gestandaardiseerde gegevensformaten: (JDF) Job Definition Format en (JMF) Job Messaging Format. Het doel van deze normen was om processtappen te automatiseren door de integratie van verschillende systemen en applicaties.

De belangrijkste rol van deze JDF/ JMF-omgevingen was om op een volledig geautomatiseerde manier de relevante productiegegevens binnen hun bedrijf te genereren en te verzamelen.

In de wereld van de Print 3.0 communiceren persen en andere geautomatiseerde apparaten echter nog niet perfect met elkaar, JDF/ JMF-implementaties zijn voorlopig niet globaal vertegenwoordigd in het productieproces. In de wereld van de 4.0 zullen machines méér en beter met elkaar gaan "praten" waardoor het gemakkelijk wordt om het productieproces aan te passen en te richten op de vraag van de klant. In de nieuwe grafische keten zal elk betrokken apparaat in de keten gegevens op verschillende niveaus kunnen uitwisselen en zich verstaanbaar maken voor de andere.

Zoals voorspeld door Michael Porter (2001), zullen productiebeslissingen in dit nieuwe ecosysteem automatisch rekening houden met de beschikbare capaciteit van meerdere productiesites en faciliteiten en de voorraden die beschikbaar is bij meerdere leveranciers.

Dit is dus niet zoals met Enterprise 1.0 of 2.0 om enkel de sourcing, productie, logistiek en het onderhoud te optimaliseren, maar wel om als slimme drukkerij en smart print shop 4.0 ook het ontwerp van het geprinte product zelf te optimaliseren en aan te passen op basis van allerlei verkregen feedback, die niet alleen van fabrieken en leveranciers komt, maar ook van de klanten zelf.

Deze nieuwe industriële revolutie steunt op de end-to-end digitale integratie van het volledige productieproces, dat dankzij intensief gebruik van digitale tools, integratie van performante MIS-systemen en productieworkflowsystemen de Smart drukkerij aanzienlijke “winst “zal opleveren.

Dergelijke systemen zullen de klanten gemakkelijker toegang en meer transparantie bieden in de hele print supply chain. Dit elimineert kosten en verbetert de kwaliteit van productiemethoden.

Waardecreatie zal efficiënter en flexibeler verlopen. Aan de andere kant zullen werknemers worden ontlast en bevrijd van taken die geen waarde toevoegen. De focus ligt op het verhogen van de productiviteit, efficiëntie in het gebruik van benodigde grondstoffen en automatisering (VDMA, 2016).

Drukkerijen zoals ook andere volledig geïntegreerde en genetwerkte productiebedrijven zullen dan intelligent en “gedeeltelijk autonoom” kunnen werken en handelen met weinig tot geen handmatige tussenkomst.

By Jacques Michiels & Yves d’Aviau de Ternay