Loading

Slim en intelligent de toekomst in

Het SmartFactory model als uitstekend onderwerp voor de “Toekomst van Print”

Door Andreas Weber, CEO INKISH D-A-CH (Duitsland-Oostenrijk-Zwitserland) 

Met de 'Learn-with-us'-Webinar serie medio september 2020 heeft het INKISH-competentieteam voor de Smart Factory niet alleen de norm gesteld, maar ook het belangrijkste onderwerp van de toekomst geopend en aangehaald voor de grafische industrie en haar drukkers in de context van Industrie 4.0 voor de productie van allerlei soorten drukwerk. 

Jacques Michiels, CEO INKISH BENELUX, die samen met Yves d'Aviau de Ternay, CEO INKISH France, en Morten B. Reitoft, INKISH HQ, het internationale webinar ontwierp en uitvoerde, was in een interview speciaal beschikbaar voor de INKISH D-A-CH redactie. 

 Het doel van de discussie is om de resultaten uit te werken, concreet vorm te geven en vooral inzichtelijk te maken voor printprofessionals en print-ondernemers die nog niet intensief bezig zijn met Industry 4.0 en Smart factory vraagstukken. 

Smart Factory: Wat betekent dit precies?

De term Smart Factory heeft betrekking op productietechnologie die is gebaseerd op Industrie 4.0-normen, zoals deze programmatisch in Duitsland zo'n 10 jaar geleden werd gedefinieerd. Dit is de visie van een productieomgeving waarin productielocaties en logistieke systemen zich grotendeels zonder menselijke tussenkomst organiseren om de gewenste producten te produceren.

Een veelgebruikte definitie in Wikipedia luidt: "Het netwerken van ingebedde productiesystemen en dynamische bedrijfs- en engineeringprocessen maakt een winstgevende productie van producten mogelijk, zelfs in het geval van individuele klantvereisten tot batchgrootte 1. De technische basis is cyber fysieke systemen, dat betekent zowel fysieke fabricageobjecten als hun virtuele imago in een gecentraliseerd systeem. In de bredere context wordt vaak het internet der dingen genoemd IOT of Internet of Things). Onderdeel van dit toekomstscenario is nog steeds de communicatie tussen het product (bijv. werkstuk) en de productie-installatie."

Volgens Jacques Michiels betekent dit voor de grafische industrie dat de focus wordt verlegd van de gebruikelijke optimalisaties en digitalisering van interne waard creatie en productieprocessen, verder dan de eigen gesloten productieomgeving naar open, genetwerkte Industrie 4.0-oplossingsscenario’s onder de verzamelnaam van “Print 4.0”.

De volgende aspecten zijn relevant: 

- Drukkerijen en Printshops passen zich aan de end-to-end-connectiviteit aan en verbeteren hun flexibiliteit, time-to-market en go-to-market om veel beter en sneller en meer eigentijds te voldoen aan de veranderende behoeften van de klant. 

- Alle soorten drukkerijen en Print-producenten (klein, gemiddeld en groot) kunnen hun specifieke slimme fabrieksoplossing creëren. 

- Uitgangspunt en basis is de introductie en optimaal gebruik van MIS/ERP systemen. 

- Er is geen slim - one fits all - Smart factory-concept voor iedereen, maar een onbeperkte verscheidenheid aan individueel ontworpen mogelijkheden volgens uw eigen bedrijfsprincipe en werking. - Het is mogelijk om bepaalde operationele divisies te isoleren en deze over te schakelen naar productie als slimme fabriek (Smart Factory). 

- Het soort producten of marktsegmenten die de drukkers produceren of bewerken en aanspreken, spelen bij het voorgaande weinig of geen rol. - Het is cruciaal om van tevoren grondig te evalueren wat het meest zinvol is voor de betreffende drukkerij en dus het meest effectief is. 

- De aanpak om slimme fabrieksoplossingen te implementeren moet altijd wendbaar en “agile” zijn.

- Dit resulteert in 10 bouwstenen of actiegebieden binnen Industrie 4.0 (zie Grafiek 1) 

- Het aanbod van functionele technologie voor de realisatie van de Smart Factory is beschikbaar via een groot aantal aanbieders uit de hardware-, software- en Cloud sector. Dit zijn zowel gevestigde persfabrikanten (voor offset en digitaal drukwerk) alsook nieuwkomers, startups en platformspecialisten. 

- Digitaal printen biedt de beste perspectieven door gebruik te maken van big data en variabele data in een Smart Factory, omdat dan het principe van mass customization (massa personalisatie) kan worden toegepast en uitgespeeld. 

- Print 4.0 verandert in ieder geval de processen en optimaliseert de waarde creatie (zie grafiek 2) 

Het Print 4.0-concept creëert de volgende mogelijkheden voor het herontwerpen van waarde creatie in de zin van een Value-chain of waardeketen 4.0 

- Drukkerijen 4.0 erkennen dat hun vermogen om een concurrentievoordeel voortdurend opnieuw uit te vinden minder afhangt van hun interne mogelijkheden dan van hun vermogen om netwerken van zakelijke partners te bereiken. 

- Een geïsoleerde drukkerij maakt plaats voor virtuele bedrijfsnetwerken. 

- Gedecentraliseerde, gedigitaliseerde, maar ook autonome drukkerijen 4.0 van de toekomst zullen de krachten bundelen met bedrijven in andere industrieën, vaak uit de hightechsector, om hun belangrijkste competenties te combineren. 

- Als conclusie: Print 4.0 biedt printbedrijven de mogelijkheid om hun organisatie en bedrijfsmodel te herdefiniëren en te optimaliseren.

Jacques Michels en zijn INKISH-collega's zullen deze kwestie blijven volgen. Een USA-versie van het 'Learn-with-us' Smart Factory 4.0-webinar staat gepland voor half november 2020 om de grafische 4.0 bedrijfsconcepten te presenteren en te bespreken, specifiek voor de vereisten in Noord-Amerika als de grootste printmarkt ter wereld. Hieruit worden verdere impulsen opgevangen en bijkomende nieuwe inzichten verkregen.

Nota: In elk geval is het de moeite waard om zeker de “Replays” van deze Webinar sessies op INKISH.TV te bekijken en de gedachtegang verder te zetten voor jezelf en je bedrijf. 

Graphics:

De 10 blokken van Print 4.0 


Impact van 4.0 op de toegevoegde waarde van drukkerijen en printshops