Loading

HOE INDUSTRIE 4.0 HET BEDRIJFSMODEL VAN DRUKKERIJEN VERANDERT ?

vertaald door Jacques Michiels

Met elke industriële revolutie worden nieuwe economische modellen ontwikkeld die vervolgens instorten als gevolg van veranderingen in de economische en technologische omgeving, die het aanpassingsvermogen van de spelers te boven gaan. Tegelijkertijd leiden deze evoluties ook tot de opkomst van nieuwe modellen die efficiënter, flexibeler en wendbaarder zijn en minder middelen verbruiken. 

Maar eerst, wat is eigenlijk een bedrijfsmodel? 

Volgens Osterwalder en Yves Pigneur beschrijft een bedrijfsmodel de principes waarmee een organisatie waarde creëert, levert en vastlegt.

Om ons te helpen de impact van Industrie 4.0 op het bedrijfsmodel van drukkerijen te begrijpen, dat wil zeggen de impact op de waarde die ze zullen vastleggen, creëren en leveren aan hun klanten. We zullen hierbij beroep doen op hun zeer beroemde model, met name vanwege haar eenvoud en het gemak van implementatie in de beschrijving en het begrip van een bedrijfsmodel: nl. het strategische canvas van Osterwalder en Pigneur.

Ze zijn van mening dat een bedrijfsmodel kan worden weergegeven door 9 vakken die de economie stand van een bedrijf beschrijven, de manier waarop het van plan is geld te verdienen.

De negen blokken waaruit het canvas bestaat, maken het mogelijk om te e.a. te verduidelijken, nl.:

(1) de waarde propositie van het bedrijf door middel van een beschrijving van het product- en haar serviceaanbod

(2) de categorieën, klantensegmenten waarop het bedrijf zich richt

(3) de kanalen waarlangs het bedrijf ervoor kiest om contact op te nemen met zijn klanten

(4) de klantenrelaties die het bedrijf besluit tot stand te brengen tussen zichzelf en zijn verschillende klantensegmenten

(5) de belangrijkste activiteiten van het bedrijf

(6) de belangrijkste bronnen die de vaardigheden beschrijven die nodig zijn om het bedrijfsmodel te bereiken

(7) de belangrijkste partners die het netwerk van samenwerkingsovereenkomsten met andere bedrijven vertegenwoordigen die nodig zijn om effectief te kunnen leveren en waarde op de markt te brengen

(8) de kostenstructuur met een samenvatting van de monetaire gevolgen van de middelen die in het bedrijfsmodel worden gebruikt, en tenslotte

(9) de inkomstenstromen die beschrijven hoe het bedrijf geld zal verdienen.

Klantensegmenten – Waardeproposities

Klantensegmenten

Het blok "Klantensegmenten" beantwoordt de vragen: op welk type bedrijf heeft de drukkerij gekozen om zich op te concentreren? Welke markten worden nagestreefd?

Dit vak is belangrijk omdat het de structuur van het aanbod dat de drukker of het productiebedrijf gaat aanbieden beschrijft.  Het geeft de mogelijkheid aan een drukkerij om hier een keuze te maken. Maken we drukwerk om te informeren en te communiceren (zoals bij boeken, tijdschriften, kranten, maar ook administratief of commercieel drukwerk) of eerder meer drukwerk richting logistieke producten en om deze te bedrukken (etiketten en verpakkingen, enz.), of nog eerder “Print to Market”, promotioneel drukwerk, ter promotie en reclame (flyers, folders, catalogi, posters, bewegwijzering, maar ook transpromo. Denk verder ook aan Mode en drukwerk gedrukt op stoffen, op plastic, glas, metaal, hout en keramiek, etc.

Industrie 4.0 en massapersonalisatie nodigen drukkers nu uit om ook elders naar andere sectoren te kijken om op andere media dan papier af te drukken, zoals op plastic (polypro, PP, vinyl, stickers). Maar ook “intelligente producten” worden gedrukt, zoals drukwerk en producten geïntegreerd met sensoren, identificeerbare componenten en processors die informatie en kennis overbrengen om de functionele oriëntaties van klanten te communiceren en nuttige spin-offs door te geven aan het productiesysteem.

Er wordt aanbevolen om de concurrentiekrachten die aan het werk zijn in elk van deze sectoren te analyseren: de intensiteit van de concurrentie, het risico van nieuwkomers in de onderzochte sector, de macht van leveranciers en klanten en het risico van substitutie tussen producten / diensten die beschikbaar zijn op de markt.

Waarde voorstel

Bedenk dat Industrie 4.0 op zichzelf geen enkele waarde vertegenwoordigt. De oplossingen en benaderingen van Industrie 4.0 openen eerder de deur naar nieuwe producten, nieuwe product gerelateerde diensten en verbeterde productieprocessen.  Met Industry 4.0 kunnen drukkerijen hun klanten bijvoorbeeld de volgende waarde proposities bieden:

(1) een kortere time-to-market voor hun nieuwe producten,

(2) beter reageren op verzoeken en vragen van klanten,

(3) op maat gemaakte producten tegen kosten die dicht bij die van een massaproductie liggen,

(4) een meer ecologisch verantwoorde aanpak door efficiënter gebruik van natuurlijke (hulp)bronnen en energie, 

(5) …

De leiders in de Drukkerij-nijverheid en productieomgevingen worden hier uitgenodigd om hun industriële strategie(ën) te verduidelijken met het door hun verwachte “concurrentievoordeel”:

- Massa productie van drukwerk / printing (strategie met als verwacht concurrentievoordeel: kostenleiderschap)

- Print on Demand (strategie met als verwacht concurrentievoordeel: differentiatie)

- Afdrukken per stuk (1 ex.);  (strategie met als verwacht concurrentievoordeel: focussen)

- Massa-personalisatie (een strategie met als verwacht concurrentievoordeel: zowel kostenleiderschap als differentiatie)

- ... zonder natuurlijk ook dienstverlening / services niet te vergeten

Deze waarde propositie is belangrijk omdat het zal bepalen hoe de Drukkerij 4.0 zich zal onderscheiden van zijn concurrenten en in staat zal zijn om relaties met zijn beoogde klanten aan te trekken, te behouden en de relatie verder te verdiepen.

Kanalen - Klantrelatie

We ontdekken dat bedrijven in de grafische industrie nu steeds meer moeten overgaan op een platform-economie.  Met web platforms, of het nu gaat om web-to-print-platforms of andere tools, zijn één, en het toegangspunt geworden voor klantbestellingen, in de B2C- of B2B-markten.

Kernactiviteiten - Kernbronnen

Belangrijkste Sleutelactiviteiten

De gevolgen van het meerverbruik van personalisatie zijn een toenemende complexiteit van de fabricageprocessen en hebben daarmee impact op de kernactiviteiten van de “slimme” drukkerijen van morgen.

We stellen vast dat de KLANT een verplaatsing naar boven maakt in de waardeketen van de Drukkerij 4.0. Maar ook de andere spelers in deze nieuwe keten worden zo aanmoedigt om zich te organiseren en om zo snel mogelijk in te spelen op een vraag naar drukwerk of naar gepersonaliseerde producten.

Drukkers moeten meer afstand nemen van de oude “statische” visie van hun bedrijf en meer dynamische, geautomatiseerde, onderling verbonden en autonome processen adopteren en implementeren. Dit kan dankzij de technologieën zoals cyber fysieke systemen (sensoren&captoren), cloud computing, robots en kunstmatige intelligentie die met Industrie 4.0 naar voren worden gebracht.

Belangrijkste (hulp)bronnen

De vraag naar de belangrijkste middelen en bronnen die de slimme drukkerijen van morgen in staat moeten stellen om print- en afwerkingsprocessen 4.0 te implementeren is niet eenvoudig. Vooral de zoektocht naar hoe een slimme toeleveringsketen 4.0 (supply chain) te organiseren is uiterst belangrijk maar moeilijk:

Welke strategisch waardevolle capaciteiten moet de grafische industrie verwerven om te reageren op zowel de digitale als industriële transformatie van hun omgeving, maar vooral hoe een ​​concurrentievoordeel te behalen en zo te kunnen overleven in haar markt (en)?

Met andere woorden, welke zijn de belangrijkste zaken zoals; Zeldzaam, Waardevol, Niet-vervangbaar en moeilijk te Imiteren, waardoor deze drukkerijen in staat zijn te transformeren?

In welke technologieën zullen ze dan absoluut moeten investeren om aan de nieuwe behoeften van hun markten te voldoen, zich te kunnen onderscheiden en om hun waarde proposities opnieuw vorm te geven in een steeds meer extern genetwerkte en verbonden wereld?

Maar om deze te kunnen bepalen, moeten de drukkerijen die de kansen van Industry 3.0 en vervolgens die van Industry 4.0 willen gebruiken en aanpakken, allereerst rekening houden met nieuwe, steeds meer geïndividualiseerde vereisten, van vluchtige klanten, globalisering met zijn voor- en nadelen, dus ook de tekortkomingen ervan (toegenomen concurrentie, steeds lagere prijzen), aandachtig beheer van grondstoffen en hulpmiddelen (lage CO2-voetafdruk), en de aanzienlijke impact van web platforms die steeds belangrijker worden in de waardeketen en in de toelevering van goederen en diensten aan drukkerijen. Deze kritische capaciteiten zullen dus ofwel worden geïdentificeerd in het aanbod en de voorraad aan capaciteiten en vaardigheden die drukkerijen in de loop der jaren al hebben opgebouwd, maar vooral in nieuwe vaardigheden, die vaak verband houden met de veranderingen in het huidige technologische landschap genaamd 4.0, en die ze nog zullen moeten verwerven om te voldoen aan de nieuwe uitdagingen van de sector.

De voordelen van Printing 4.0 zullen pas duidelijk worden met een intelligente combinatie van oude en nieuwe mogelijkheden. 

Drukkerijen in 4.0 beseffen dat hun vermogen om een ​​concurrentievoordeel voortdurend opnieuw uit te vinden, minder zal afhangen van hun interne capaciteiten dan van hun vermogen om EXTERN naar netwerken van zakenpartners op te zoeken naar middelen om de juiste mix van vaardigheden samen te brengen die resoneren met hun eigen organisaties, belangrijkste producten en processtrategieën.

We merken op dat de toepassing van industriële strategieën zoals het industriële drukken per exemplaar of de massa-personalisatie van drukwerk aanzienlijke investeringen en capaciteiten vereisen, met name bij de ontwikkeling van web-to-print oplossingen, gebruiksvriendelijke co-designoplossingen, rechtstreekse verbindingen tussen drukkerijen en andere productiebedrijven om interactie te hebben met hun klanten en onderling.

De allerkleinsten worden uitgenodigd om de complexiteit en de impact van meer personalisatie te minimaliseren, zich te specialiseren, zich te concentreren op hun belangrijkste vaardigheden en te handelen binnen een ecosysteem waarin alle spelers door hun eigen specialisatie bijdragen aan het creëren van waarde voor de klant.

Het simpele voortbestaan ​​van sommige drukkerijen kan dus zelfs gebaseerd zijn op hun vermogen om samen te werken met andere marktspelers of specialisten. Het is inderdaad zo dat met automatisering, handmatige operaties zullen afnemen en dat technologie een steeds belangrijkere rol zal gaan spelen in de realisatie van deze operaties, vooral wat betreft monitoring- en controletaken. Hoewel sommigen voorspellen dat veel van het handmatige werk kan worden vervangen door machines, is het waarschijnlijk dat “hybride” scenario's eerst zullen gelden in de meeste productiebedrijven.

Om de werknemers in staat te stellen om te gaan met deze nieuwe eisen, zullen deze bedrijven fors moeten investeren in de ontwikkeling van hun vaardigheden en het continu leren. (LLL – LevensLang Leren)

Niet alleen zal IT-kennis relevant zijn, maar naarmate gedecentraliseerde coördinatie- en controlefuncties steeds belangrijker worden op het operationele niveau, zullen zelfgestuurde acties en automatisatie in de organisatie steeds belangrijker worden. Daarom zal competentie in, en het belang van, HR en talentmanagementpraktijken essentieel zijn voor bedrijven die hun productiviteit, efficiëntie en concurrentievoordeel willen vergroten.

Strategische partners (Sleutelfiguren)